GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE. Na niewielkiej powierzchni obecne są tutaj skały i skamieniałości wszystkich okresów dziejów Ziemi, począwszy od skał kambryjskich z początków ery paleozoicznej, a na trzeciorzędowych i czwartorzędowych skończywszy. Można tu obserwować zjawiska tektoniczne w postaci zdeformowanych plastycznie skał różnego wieku, przykłady różnych środowisk powstawania skał morskich i lądowych, przykłady procesów geologicznych formujących rzeźbę powierzchni ziemi, wreszcie pozostałości po eksploatacji surowców rudnych (żelaza, miedzi, ołowiu) i innych kopalin mineralnych, z najstarszą na ziemiach polskich neolityczną podziemną kopalnią krzemienia pasiastego w Krzemionkach Opatowskich.
Dla krajobrazu Góry Świętokrzyskich charakterystyczne są niewysokie pasam górskie oddzielone rozległymi dolinami, w których leniwie płyną rzeki. Najwyższe pasmo tych gór – Łysogóry – zbudowane jest z bardzo twardych skał – piaskowców kwarcytowych. Skały te, mimo swej twardości, uległy w ciągu wieków silnemu zniszczeniu. Dzieła tego dokonała woda zamarzająca i rozmarzająca w szczelinach skalnych. Kwarcyty pękały i z litej skały tworzyły się głazy o ostrych krawędziach. Dziś możemy je oglądać na stokach Łysogór. Są to gołoborza.

Zobacz program wycieczki...

Program wycieczki

OBLĘGOREK – ZAGNAŃSK – SAMSONÓW – NOWA SŁUPIA

1. Wyjazd z Krakowa ( innego miejsca ustalonego ) we wczesnych godzinach porannych.
2. Przejazd do Oblęgorka, zwiedzanie muzeum Henryka Sienkiewicza z przewodnikiem.
3. Przejazd do nadleśnictwa Zagnańsk, przejście pod pomnik przyrody „Dąb Bartek”
4. Przejazd do Samsonowa, zwiedzanie ruin Huty „Józef” z przewodnikiem.
5. Przejazd do Nowej Słupi, przejście Świętokrzyskim Parkiem Narodowym, zwiedzanie klasztoru na Świętym Krzyżu ( w opcji dodatkowej wejście na wystawę, która jest spektaklem światła, dźwięku i odgłosów przyrody w oparciu o multimedialne urządzenia, dioramy, zdjęcia, modele )
7. Przyjazd do Krakowa ( miejsca ustalonego ) w późnych godzinach wieczornych.

W cenie zawarto

– Przejazd autokarem w/g programu
– Zwiedzanie muzeum Henryka Sienkiewicza
– Bilet wstępu do Krypty
– Bilet wstępu  do Świętokrzyskiego Parku Narodowego
– Usługi lokalnego przewodnika do 7 godzin
– Opłaty parkingowe na trasie wycieczki
– Ubezpieczenie KL/NW
– Podatek Vat.

Cena nie zawiera

– Wyżywienia
– Innych usług niż wymienione w ofercie

Wyżywienie

-Brak

Transport

– Transport w/g programu wycieczki. Autokar wyposażony w WC, klimatyzację. Postoje na trasie dopasowane są do normowanego czasu pracy kierowców. Ewentualne nie przestrzeganie zaleceń obsługi może spowodować obowiązkowy postój oraz opóźnienia w realizacji programu, za co PETRUSS S.C. nie będzie ponosić odpowiedzialności.

Mapa

Wyślij zapytanie!