KIELCE – PAŁAC BISKUPÓW KRAKOWSKICH – MUZEUM PAMIĘCI NARODOWEJ – CMENTARZ „STARY” – KOŚCIÓŁ I KLASZTOR NA WZGÓRZU KARCZÓWKA – DWOREK LASZCZYKÓW – MUZEUM ZABAWEK.

Miasto położone w południowej Polsce, stolica województwa świętokrzyskiego. Położone są u stóp Gór Świętokrzyskich, najstarszych gór Europy. Miasto przecina rzeka Silnica, będąca prawostronnym dopływem Bobrzy. Na terenie Kielc znajduje się szereg rezerwatów przyrody ożywionej i nieożywionej, m.in. Kadzielnia, Ślichowice, Wietrznia, Biesak-Białogon.

Zobacz program wycieczki...

Program wycieczki

OPCJE PROGRAMU WYCIECZKI DO WYBORU:
PAŁAC BISKUPÓW KRAKOWSKICH – Muzeum Narodowe w Kielcach. Pełen elegancji wczesnobarokowy pałac zastąpił drewniany dwór z 1535 r. Mimo rozbudowy w XVIII w. (dodanie skrzydła północnego i południowego) i zmian wprowadzonych w w XIX w., obiekt zachował pierwotne cechy. Pałac nakrywają wysokie dachy, a ozdobę budowli stanowią cztery smukłe sześcioboczne wieże w narożach. Do dziś zachowała się znaczna część wnętrz z wystrojem z XVII i XVIII w. Uwagę zwraca wielka (200 m² powierzchni) Sala Portretowa z belkami stropu pokrytymi polichromiami o tematyce roślinnej, rodzajowej i symbolicznej oraz licznymi wizerunkami biskupów krakowskich.
KATEDRA WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY – zbudowana na najwyższym wzniesieniu starych Kielc (280 m n.p.m.), częściowo na wzór fortecy – z dwiema wieżami strzelniczymi, całość z kamienia ciosanego. Na skutek wielokrotnych przeróbek (1514-1522): dobudowy zakrystii, kapitularza, prezbiterium budynek kościelny stracił swój pierwotny wygląd. Kościół katedralny uzyskał w 1970 roku na 800-lecie swego istnienia, godność bazyliki mniejszej – jest to najwyższa godność dla kościoła
MUZEUM PAMIĘCI NARODOWEJ  dawne więzienie kieleckie: powstało w latach 1826-1828 i funkcję więzienia pełniło do lat 70-tych XX wieku pod panowaniem kolejnych rządów polskich, zaborczych i okupacyjnych. W dwóch salach eksponowane są kopie dokumentów, grypsów, relacje, zdjęcia a także podobizny dowódców partyzanckich, broń, narzędzia tortur gestapo ilustrujące dzieje więzienia 1939-1956 i losy więźniów. Muzeum obejmuje również zachowane w pierwotnym stanie karcery, wieżyczkę strażniczą oraz zaułek między ścianą więzienia i zewnętrznym murem, gdzie rozstrzeliwano więźniów. W jednej z sal zachowano w sklepieniu hak służący do wykonywania wyroków śmierci przez powieszenie.
CMENTARZ „STARY” – założony około 1800 roku. Posiada cenne nagrobki żeliwne i kamienne (marmury kieleckie oraz czerwony piaskowiec) oraz kaplice z lat 1848, 1853 i 1862 r. Początkowo grzebano tu zarówno katolików jak i ewangelików, prawosławnych i unitów. W 1980 roku cmentarz wpisany został na listę zabytków. Są tu groby między innymi żołnierzy napoleońskich, spiskowców księdza Ściegiennego, uczestników powstań listopadowego i styczniowego oraz żołnierzy AK.
KLASZTOR I KOŚCIÓŁ NA WZGÓRZU KARCZÓWKA – zespół klasztorny ufundował bp krakowski Marcin Szyszkowski, jako wotum za ominięcie Kielc przez szalejącą w kraju w 1622 r. zarazę. Kościół pod wezwaniem św. Karola Boromeusza wzniesiono na wzgórzu Karczówka, leżącym się nieopodal Kielc.
DWOREK LASZCZYKÓW –  dworek należy do najcenniejszych zabytków Kielc nie tylko z racji ponad dwustuletniej historii, ale przede wszystkim ze względu na fakt, że jest ostatnim drewnianym obiektem tego typu na terenie miasta i daje wyobrażenie o dawnej zabudowie tej części grodu.
MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY –  położone w samym centrum Kielc w zabytkowej kamienicy, która kiedyś była hala targową. Sama ekspozycja nie jest może zbyt duża, ale ciekawa. Zaczyna się od najstarszych lalek i misiów pluszowych , a kończy na zabawkach z lat 70 i 80-tych XX wieku. tych ostatnich jest najwięcej i jaki to wspomnień czar! Wszystkie te zabawki są polskimi produktami, w części starszych zabawek wiele eksponatów z całej Europy. Ekspozycję uzupełnia wystawa modelarska. W muzeum znajduje się również mały sklepik z książkami i zabawkami.

W cenie zawarto

– Przejazd autokarem w/g programu
– Zwiedzanie wybranych przez zamawiającego atrakcji
– Opłaty parkingowe na trasie wycieczki
– Ubezpieczenie KL/NW
– Podatek Vat.

Cena nie zawiera

– Wyżywienia. Istnieje możliwość zamówienia suchego prowiantu bądź obiadu na etapie przygotowania wycieczki
– Innych usług nie ujętych w ofercie

Wyżywienie

– Brak

Transport

– Transport w/g programu wycieczki. Autokar wyposażony w WC, klimatyzację. Postoje na trasie dopasowane są do normowanego czasu pracy kierowców. Ewentualne nie przestrzeganie zaleceń obsługi może spowodować obowiązkowy postój oraz opóźnienia w realizacji programu, za co PETRUSS S.C. nie będzie ponosić odpowiedzialności.

Mapa

Wyślij zapytanie!