Wśród zabytków, znajdujących się na kazimierzu żydowskim to kościoły: Bożego Ciała i św. Katarzyny, kościół Paulinów na Skałce, sanktuarium św. Stanisława będącego patronem Polski i Panteon Narodowy, jak również ratusz na Placu Wolnica i cały zespół zabytków architektury przemysłowej na ulicy św. Wawrzyńca.
Przy samej ulicy Szerokiej znajduje się pięć bożnic. Najstarsza – Stara Bożnica, zniszczona podczas wojny, została odrestaurowana i dziś mieszczą się w niej zbiory judaistyczne Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Jedyną czynną obecnie ortodoksyjną bożnicą jest Bożnica Remuh. W pobliżu znajduje się Cmentarz Remuh – jeden z najstarszych w Europie i w Polsce cmentarzy żydowskich, na którym grzebano Żydów od połowy XVI do połowy XIX wieku. Jednakże najstarszy, a zarazem pierwszy cmentarz żydowski mieścił się poza murami miejskimi od strony północno-wschodniej, w okolicach dzisiejszej ulicy Dajwór. W roku 1800 powstał nowy cmentarz przy ulicy Miodowej. Natomiast w budynku przy ul. Szerokiej 6 mieściła się mykwa – łaźnia dla kobiet i mężczyzn.
Najważniejsze z zachowanych zabytków krakowskiego Kazimierza:
-Synagogi: Stara (XV w.), Remuh (1553), Wysoka (1563), Poppera (1620), Kupa (1643), Izaaka (1644),Tempel (1862).
-Kościoły: Bożego Ciała, św. Katarzyny, Św. Trójcy ze szpitalem bonifratrów, kościół i klasztor Paulinów na Skałce
-Cmentarze: Cmentarz Remuh (stary cmentarz żydowski), Nowy cmentarz żydowski
-Dawny rynek: Plac Wolnica wraz z Ratuszem, Mykwa Wielka (rytualna łaźnia dla mężczyzn i kobiet), rzeźnia drobiu na Placu Nowym.

Zobacz program wycieczki...

Program wycieczki

KAZIMIERZ ŻYDOWSKI – PLAC BOHATERÓW GETTA – uL.LIMANOWSKIEGO – FABRYKA SCHINDLERA

– Kazimierz Żydowski: część Krakowa wchodząca w skład Dzielnicy I Stare Miasto.
– Plac Bohaterów Getta: „Apteka Pod Orłem” i postać Tadeusza Pankiewicza, Polaka, który niósł pomoc Żydom krakowskiego getta.
– uL.Limanowskiego: miejsce, gdzie dawniej znajdowała się główna brama getta: omówienie początków hitlerowskiej okupacji Krakowa, restrykcji dot. ludności żydowskiej oraz powstania getta w Krakowie.
– Siedziba Żydowskiej Organizacji Bojowej (ŻOB): omówienie działalności żydowskiego ruchu oporu: najważniejsze sylwetki bojówkarzy i główne akcje dywersyjne przeciwko okupantom niemieckim przeprowadzone z ramienia ŻOB, akcje wysiedleńcze do Obozów Zagłady i ostateczna likwidacja getta krakowskiego.
– Zwiedzanie Fabryki Schindlera rozsławionej przez film Stevena Spielberga Lista Schindlera. Obecnie w budynku dawnej fabryki znajduje się nowe, tłumnie odwiedzane przez zagranicznych turystów multimedialne muzeum, ilustrujące historię Krakowa podczas II wojny światowej.

Czas zwiedzania: ok. 5-6 godziny.

Zwiedzanie może zostać poszerzone o spacer po terenie dawnego Obozu Koncentracyjnego Kraków-Płaszów.

W cenie zawarto

– Zwiedzanie miasta z przewodnikiem
– Bilet wstępu do Fabryki Schindlera
– Ubezpieczenie KL/NW
– Podatek Vat.

Cena nie zawiera

– Transportu ( opcja płatna dodatkowo )
– Wyżywienia
– Innych usług niż wymienione w ofercie

Wyżywienie

-Brak

Transport

– Dojazd własny lub transport jako opcja płatna dodatkowo

Mapa

Wyślij zapytanie!