Kraków Łagiewniki – to przystanek w dzielnicy Łagiewniki, gdzie mieści się Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, konsekrowanym podczas ostatniej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski w 2002 roku. Na przystanku odbyło się poświęcenie Pociągu Papieskiego przez Benedykta XVI, podczas jego wizyty w Polsce. Obecnie zatrzymują się tu pociągi osobowe i TLK.
Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona – stacja węzłowa na Szlaku Jana Pawła II, położona niedaleko sanktuarium ufundowanego przez Mikołaja Zebrzydowskiego. Znany ośrodek kultu maryjnego na ziemi krakowskiej. Oprócz kościoła z obrazem Matki Boskiej Cudownej, istnieje tu także system kościółków i kaplic nazywanego polską Via Dolorosa,lub polską Golgotą, ze względu na ukształtowanie terenu, przypominającą Jerozolimską Golgotę. Co roku w Wielki Tydzień odprawiane są, tradycyjne Misteria męki Pańskiej.
Wadowice to końcowy przystanek trasy, gdzie zobaczyć można zabytkowy kościół parafialny z XVIII wieku, przebudowany w XIX w. Znajduje się tam także dom rodzinny Ojca Św. – miejsce urodzenia Karola Wojtyły, z wystawą pamiątek po Papieżu-Polaku m.in. przestrzelony przez Alego Agçę płaszcz w zamachu 13 maja 1981 r.

Zobacz program wycieczki...

Program wycieczki

KRAKÓW ŁAGIEWNIKI – KALWARIA ZEBRZYDOWSKA – WADOWICE

1. Przejazd z Krakowa ( innego miejsca ustalonego ) w godzinach porannych do SANKTUARIUM MIŁOSIERDZIA BOŻEGO w Łagiewnikach. Zwiedzanie – zwrócenie uwagi na nowoczesną architekturę świątyni konsekrowanej przez Jana Pawła II w czasie ostatniej pielgrzymki do Polski, Sanktuarium ściśle związanego z kultem św. Faustyny Kowalskiej.
2. Przejazd do KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ – zwrócenie uwagi na charakterystyczne cechy krajobrazu Pogórza Wadowickiego i doliny Skawy. Zwiedzanie Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej obchodzącego 400-lecie istnienia, zapoznanie się z bogatą historią i tradycjami religijnymi kultywowanymi do czasów współczesnych (Misterium Męki Pańskiej, Misterium Wniebowzięcia Matki Bożej), wspólna modlitwa.
3. Przejazd do WADOWIC, zwiedzanie domu rodzinnego Karola Wojtyły – obecnie muzeum z ekspozycją pamiątek, fotografii i listów oraz Bazyliki Ofiarowania N.M.P. ówczesnego kościoła parafialnego, w którym 20 czerwca 1920 roku został ochrzczony Ojciec Święty. Spacer po wadowickim rynku znanym z niezwykłych spotkań papieża z wiernymi, połączony z degustacją słynnych „papieskich kremówek”.
4. Powrót do Krakowa, zakończenie wycieczki.

W cenie zawarto

– Przejazd autokarem w/g planu wycieczki
– Zwiedzanie Sanktuarium w Łagiewnikach, Kalwarii Zebrzydowskiej, Bazyliki Ofiarowania N.M.P.
– Zwiedzanie domu rodzinnego Karola Wojtyły
– Usługa lokalnego przewodnika
– Opieka pracownika biura
– Opłaty drogowe
– Ubezpieczenie KL/NW
– Podatek VAT

Cena nie zawiera

– Wyżywienia
– Innych usług nie ujętych w ofercie

Wyżywienie

– Brak

Transport

– Transport w/g programu wycieczki. Autokar wyposażony w WC, klimatyzację. Postoje na trasie dopasowane są do normowanego czasu pracy kierowców. Ewentualne nie przestrzeganie zaleceń obsługi może spowodować obowiązkowy postój oraz opóźnienia w realizacji programu, za co PETRUSS S.C. nie będzie ponosić odpowiedzialności.

Mapa

Wyślij zapytanie!