Słowacja znajduje się po południowej stronie wododziałowego łuku Karpat i  w niewielkiej części na nizinach naddunajskich. Jest krajem górskim, ponieważ 61% jej powierzchni zajmują liczne pasma Karpat Zachodnich, takie jak: Tatry, Białe Karpaty, Małe Karpaty, Niżne Tatry, Rudawy Słowackie, Wielka Fatra, Mała Fatra oraz Karpat Wschodnich, takie jak: Bieszczady i Wyhorlat. Najwyższy punkt Słowacji stanowi tatrzański szczyt górski Gerlach (2655 m n.p.m.). Góry obfitują w rozległe kotliny śródgórskie, z których największe to: Kotlina Koszycka i Kotlina Liptowska. Tereny nizinne zajmują stosunkowo niewielką część powierzchni kraju. Stanowią je trzy niziny: najmniejsza Nizina Zahorska na południowo-zachodnim skraju państwa, największa Nizina Naddunajska nad Dunajem, na południu i na południowym wschodzie Nizina Wschodniosłowacka z najniższym punktem powierzchni państwa przy przecięciu rzeki Bodrog z granicą państwa (94,7 m n.p.m.).

Zobacz program wycieczki...

Program wycieczki

JASKINIA BIELSKA – STARY SMOKOWIEC – WODOSPADY ZIMNEJ WODY – ŁOMNICKI STAW. 

WERSJA „na niepogodę”
– Wyjazd z Krakowa ( innego miejsca ) we wczesnych godzinach porannych
– Przyjazd na Słowację do Tatrzańskiej Kotliny
– Piesze przejście ( około 30 minut ) do jaskini, zwiedzanie Jaskini Bielskiej ( czas około 70 minut )
– Przejazd w kierunku Keżmarku, po drodze zatrzymamy się w m. Strażky oraz Piska Biała. Po przyjeździe do Keżmarku – zwiedzanie miasta ( około 2 godziny ). Zwiedzanie obiektów z zewnątrz.
– Powrót do Krakowa ( innego miejsca ) w godzinach wieczorowo – nocnych, zakończenie wycieczki.

WERSJA „na pogodę”
– Wyjazd z Krakowa ( innego miejsca ) we wczesnych godzinach porannych
– Przyjazd na Słowację do Tatrzańskiej Kotliny.
– Przejście do jaskini ( około 30 minut ), zwiedzanie Jaskini Bielskiej ( czas około 70 minut )
– Przejazd do Starego Smokowca, skąd kolejką naziemną przejedziemy na Hrebieniok, następnie pieszo przejdziemy do Wodospadów Zimnej Wody, później udamy się w kierunku Łomnickiego Stawu, powrót z Hrebienioka kolejką lub zejdziemy pieszo ( wersja do ustalenia )
– Powrót do Krakowa ( innego miejsca ) w godzinach wieczorowo – nocnych, zakończenie wycieczki.
– Cena zawiera

W cenie zawarto

Dla oferty na niepogodę:
– Przejazd autokarem na trasie Kraków >>Tatrzańska Kotlina >>Keżmark >>Kraków
– Zwiedzanie Jaskini Bielskiej z przewodnikiem
– Zwiedzanie Zamku w Keżmarku ( zwiedzanie z wewnątrz )
– Zwiedzanie miasta Keżmark z przewodnikiem do 4 godzin ( zwiedzanie z zewnątrz )
– Opłaty drogowe oraz parkingowe na trasie wycieczki
– Obowiązkowe ubezpieczenie KL/NW
– Opieka pracownika biura
– Podatek VAT

Dla oferty na pogodę :
– Przejazd autokarem na trasie Kraków >>Jaskinia Bielska >>Stary Smokowiec>>Kraków
– Zwiedzanie Jaskini Bielskiej
– Bilet kolejki naziemnej S. Smokowiec >> Hrebieniok >> S. Smokowiec
– Usługa lokalnego przewodnika do 7 godzin
– Opłaty drogowe oraz parkingowe na trasie wycieczki
– Obowiązkowe ubezpieczenie KL/NW
– Opieka pracownika biura
– Podatek VAT

Cena nie zawiera

– Wyżywienia
– Innych usług nie ujętych w ofercie

Wyżywienie

– Brak

Transport

– Transport w/g programu wycieczki. Autokar wyposażony w WC, klimatyzację. Postoje na trasie dopasowane są do normowanego czasu pracy kierowców. Ewentualne nie przestrzeganie zaleceń obsługi może spowodować obowiązkowy postój oraz opóźnienia w realizacji programu, za co PETRUSS S.C. nie będzie ponosić odpowiedzialności.

Mapa

Wyślij zapytanie!