TARNOWSKIE GÓRY leżą w województwie śląskim i od stycznia 1999 r. jak niegdyś znowu są siedzibą starostwa powiatowego. Miasto liczące 62 tys. mieszkańców zajmuje obszar 83,47 km2. Rozpościera się w pobliżu wschodniej granicy Górnego Śląska w zlewni rzek: Dramy i Stoły, na wododziale podziemnych wód triasowych. Północną część miasta zajmują rozległe tereny leśne, sosnowe i świerkowe, będące częścią lasów Lubliniecko – świerklanieckich, południową – ciepłolubne łąki i lasy bukowe.

Zobacz program wycieczki...

Program wycieczki

PROPOZYCJE ZWIEDZANIA PODCZAS POBYTU W TARNOWSKICH GÓRACH:
KOPALNIA RUD SREBRNONOŚNYCH:
Jedyna w Polsce podziemna trasa turystyczna udostępniająca zwiedzanie podziemi po dawnych kopalniach kruszców srebronośnych. Na głębokości 40 m znajduje się trasa turystyczna o długości 1700 m. Kształtem przypomina ona trójkąt, którego wierzchołkami są 3 szyby: „Anioł”, „Żmija” i „Szczęść Boże”. Przylegają do niej 3 komory mające od 500 do 2 000 m2. Część szlaku (270-metrowy odcinek) pokonuje się łodziami. Od niedawna Kopalnię Zabytkową mogą odwiedzać także niepełnosprawni. Przed zjazdem w podziemia zobaczyć można oryginalną wystawę minerałów, narzędzi i urządzeń górniczych, a po wyjeździe Skansen Maszyn Parowych.
SKANSEN MASZYN PAROWYCH:
Znajduje się o otoczeniu kopalni i gromadzi przykłady maszyn parowych stosowanych jako napęd w zakładach przemysłowych jak i poczciwe ciuchcie.
SZTOLNIA „Czarnego Pstrąga” (Park Repecki):
Jest 600 metrowym fragmentem najdłuższej sztolni odwadniającej „Fryderyk” (w późniejszym okresie nazwa „Kościuszko”). Trasa turystyczna znajduje się pomiędzy szybami „Ewa” i „Sylwester”. Podczas wycieczki, która odbywa się łodziami, podziwiać można uroki podziemnego świata m.in. stalaktyty i oryginalne partie chodnika sztolniowego wykutego w skale dolomitowej.
RATUSZ:
Wzniesiony w latach 1896-1898 w stylu neorenesansu pólnocnego z elementami gotyku. Dach wieńczy drewniana wieżyczka, a elewację zdobią wykute w piaskowcu herby: rodziny Henckel von Donnersmarck, królestwa pruskiego, cesarstwa niemieckiego, prowincji śląskiej, trójpolowy miejski nadany w 1562 r., margrabiowski Jerzego Hohenzollerna. Na fasadzie umieszczona jest postać gwarka tarnogórskiego, pochodząca z 1959 r.
KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-AUGSBURSKI :
Wybudowany przez gminę ewangelicką w 1780 r. dzięki wsparciu finansowemu Hencklów, Laryszów, Grustów, Bohmów oraz Schulzów. Budowniczymi świątyni byli architekt Krzysztof Worbs ze Strzelec oraz cieśla Jan Karol Henning z Opola. Kościół posiadał wieżę, na której w 1787 r. umieszczono zegar wykonany przez Franciszka Schmachela, zegarmistrza z Brynicy. W 1900 r. przebudowano go w stylu neoromańskim. Wewnątrz znajdują się charakterystyczne dla świątyń protestanckich empory.
DZWONNICA GWARKÓW:
Początki tarnogórskiej dzwonnicy sięgają już XVI w. Późniejszą z XIX w. przeniesiono na plac Gwarków w 1955 r. dzięki inicjatywie Stowarzyszenia Miłośników Historii i Zabytków Ziemi Tarnogórskiej z kamieniołomu w Bobrownikach Śląskich. Ustawiono ją na miejscu dawnego domu zbornego gwarków. Wykonana w całości z drewna stoi na podmurowaniu z kamienia wapiennego. Pod namiotowym dachem, który pokryty jest gontem, umieszczono dzwonek szychtowy.
GÓRNOŚLĄSKA KOLEJKA WĄSKOTOROWA:
jest obecnie najstarszą na świecie i nieprzerwanie czynną. W Tarnowskich Górach są zlokalizowane trzy przystanki: przy Kopalni Zabytkowej Rud Srebronośnych, w centrum miasta i na dworcu PKP. Wagony kolei przystosowane są do przewozu rowerów – można więc wybrać się na kolejowo-rowerową wycieczkę po najciekawszych regionach miasta: Kopalni Zabytkowej Rud Srebrononośnych, Sztolni Czarnego Pstrąga, Rezerwacie Segiet.
PAŁAC W RYBNEJ:
Zbudowany w 1796 r. w stylu późnobarokowym, otoczony pięknym parkiem pochodzącym z tego samego okresu. Był własnością rodzin: Blachów, Warkocza, Chrząszczewskich i Koschtzkich. W okresie międzywojennego znajdowała się w nim siedziba Związku Strzeleckiego. Po II wojnie światowej zniszczony, odrestaurowany w latach 1974 – 1980. Obecnie odbywają się w nim koncerty z udziałem wybitnych muzyków polskich.
ZAMEK W STARYCH TARNOWICACH:
Wybudowany prawdopodobnie na pocz. XVI w. W latach 1520 – 1570 znajdował się w posiadaniu rodziny Włodyków, a ok. 1724 należał do Jerzego von Gusnarda. Zachowany budynek pochodzi zapewne z II poł. XVI w. lub XVII w. Został on zniekształcony wskutek licznych przebudów w wiekach XVIII i XIX. Zamek ma kształt czworoboku złożonego z czterech skrzydeł zgrupowanych wokół przypominającego kwadrat dziedzińca, który posiadał krużganki. Obecnie przywrócony do dawnej świetności jest oazą dla smakoszy i rajem dla kochających piękno. Tutaj nie trzeba mieć wyobraźni, wystarczy mieć oczy szeroko otwarte.

W cenie zawarto

– Transport autokarem w/g planu wycieczki
– Wstępy do wybranych obiektów
– Usługa przewodnika lokalnego
– Ubezpieczenie KL/NW na czas wycieczki
– Podatek Vat.

Cena nie zawiera

– Wyżywienia
– Innych usług nie ujętych w ofercie

Wyżywienie

-Brak

Transport

– Transport w/g programu wycieczki. Autokar wyposażony w WC, klimatyzację. Postoje na trasie dopasowane są do normowanego czasu pracy kierowców. Ewentualne nie przestrzeganie zaleceń obsługi może spowodować obowiązkowy postój oraz opóźnienia w realizacji programu, za co PETRUSS S.C. nie będzie ponosić odpowiedzialności.

Mapa

Wyślij zapytanie!