NADWIŚLAŃSKI PARK ETNOGRAFICZNY w WYGIEŁZOWIE
Na terenie skansenu o powierzchni 5,3 ha znajduje się 25 cennych zabytków budownictwa drewnianego nie licząc małej architektury. Wśród malowniczego terenu znajdują się zagrody chłopskie z sadami i ogródkami kwiatowymi, obiekty związane z wiejską produkcją rzemieślniczą, kościół z dzwonnicą, zespół małomiasteczkowy i inne przykłady architektury wsi nadwiślańskiej. Do zespołu małomiasteczkowego, zlokalizowanego w zachodniej części Parku, należą: dom podcieniowy z Alwerni (1825 r.) w którym znajduje się dziś sklep z pamiątkami, dom o charakterze podmiejskim przeniesiony z Chrzanowa (1804 r.) wyposażony w warsztat garncarski, spichlerz dworski pochodzący z Kościelca (1789 r.) służący jako miejsce wystaw czasowych oraz karczma z Minogi (XIX w.) z regionalną kuchnią. Wśród zabudowań wiejskich wymienić warto między innymi takie obiekty, jak modrzewiowa chałupa sołtysia z Przegini Duchownej (1862 r.), z bogatym wnętrzem wyposażonym w oryginalne sprzęty, dom bogatego chłopa z Przeciszowa (1843 r.) z klasą wiejskiej szkoły i warsztatem wikliniarskim, tworzący zagrodę ze stodołą ośmioboczną i chlewikiem z Kaszowa, malowany dom z Podolsza (1862 r.). We wschodniej części skansenu znajduje się zagroda w typie okołu, przeniesiona ze Staniątek, pochodząca z 1855 roku. Najstarszym obiektem w skansenie jest kościół z Ryczowa z roku 1623, z oryginalnym wyposażeniem pozyskanym wraz z obiektem.

Zobacz program wycieczki...

Program wycieczki

1. Wyjazd z Krakowa ( innego miejsca ustalonego ) w godzinach porannych.
2. Zwiedzanie ruin Zamku Lipowiec z przewodnikiem.
3. Zwiedzanie Muzeum Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie.
4. Udział w zajęciach dydaktycznych „Od ziarna do chleba” –zajęcia przystosowane do uczestnictwa dzieci w wieku przedszkolnym oraz dla klas od 0 do VI, prowadzone w terminie od kwietnia do października. Zajęcia mają na celu poznanie procesu pozyskiwania ziarna, mielenia zboża na mąkę, robienia kaszy, pieczenia chleba. Aktywność dzieci spożytkujemy przy wykonywaniu takich czynności jak młócenie cepem, mielenie w żarnach, obtłukiwanie kaszy w stępach. Ze względów technicznych i bezpieczeństwa nie wypiekamy chleba w piecu. Czas trwania zajęć 45 min.
5. Powrót do miejsca wyjazdu około godziny 15:00 w zależności od wybranego programu.

W ofercie wybrano najbardziej optymalny program zwiedzania połączony z lekcją muzealną. Na terenie skansenu istnieje możliwość zrobienia ogniska pod “gołym niebem “ połączonego z pieczeniem kiełbasek. Pobierana jest opłata w wysokości 70 zł/grupa za drewno i szpikulce. Kiełbaski, pieczywo, przyprawy, teleżki, sztućce ew. napoje należy zabezpieczyć we własnym zakresie. W przypadku złej pogody można zorganizować zadaszonego grilla w cenie 60 zł/grupa. W przypadku grilla uczestnicy zabezpieczają dodatkowo opał we własnym zakresie. Czas trwania ogniska do 90 minut.

Przykłady programów dodatkowych w Wygiełzowie:

1. Łucznictwo – średniowieczne rzemiosło wojenne
W czasie warsztatów uczestnicy zapoznają się z podstawowymi pojęciami związanymi z profesją średniowiecznego łucznika, m.in: pochodzeniem społecznym, ubiorem i wyposażeniem. Przyswoją również podstawową wiedzę o historii, zastosowaniu, wartości bojowej i budowie łuku oraz kuszy, a także zapoznają się z eksponatami ze zbiorów muzeum. Poprzez wykonanie na warsztatach własnego łuku, rozwiną zdolności techniczne i manualne oraz twórczą wyobraźnię. Na zakończenie zajęć, w trakcie mini turnieju łuczniczego, uczestnicy nauczą się posługiwania łukiem historycznym, a zwycięzcy otrzymają pamiątkowe dyplomy.
Wiek uczestników: uczniowie klas V i VI szkoły podstawowej oraz klas I – III gimnazjum;
Ilość uczestników: 15 – 35 osób;
Termin zajęć: poniedziałki od kwietnia – października;
Miejsce: historyczne wnętrza Zamku Lipowiec;
Cena zajęć: 12 zł/os.

2. O pszczółce co w ulu mieszka – lekcja warsztatowa adresowana jest dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym do klasy I szkoły podstawowej, prowadzona w terminie od maja do września. Zajęcia odbywają się w chałupie z Benczyna, w której zapoznają się z pszczółką Urszulką, a także opowieścią o jej życiu w otaczającej przyrodzie, wśród kwiatów i ludzi. Dzieci otrzymują kartę pracy, którą wypełniają wraz z prowadzącym zajęcia, a także otrzymują poczęstunek pod postacią andruta z miodem wielokwiatowym. Na zakończenie wraz z prowadzącym i pszczółką Urszulką udają się wzdłuż ścieżek skansenu na poszukiwanie kwitnących kwiatów i ula, w którym zamieszka Urszulka.
Jednorazowo w zajęciach może brać udział do 25 osób.
Czas trwania 60 min.
Cena 12 zł od osoby.

3. Papier ręcznie czerpany – lekcja warsztatowa, na której uczestnicy zapoznają się nie tylko z historią papieru, ale poznają także tajniki czerpania papieru, będą mogli wziąć udział w czynnościach związanych z jego czerpaniem, formowaniem oraz suszeniem. Jednorazowo w zajęciach może brać udział do 16 osób.
Zajęcia prowadzone od kwietnia do października.
Czas trwania ok. 60 min.
Cena 12 zł od osoby.

4. W oczekiwaniu na pierwszą gwiazdkę – zwyczaje świąt Bożego Narodzenia – zajęcia dla klas I do VI, ze względu na specyfikę tematu zajęcia prowadzone są w terminie od listopada do połowy grudnia. Spotkaniom towarzyszą warsztaty plastyczne, nauka wykonywania ozdób choinkowych: światów z opłatków, jeżyków z bibułki, a także wróżby andrzejkowe. W czasie trwania zajęć możliwe jest również spotkanie ze Świętym Mikołajem i wręczenie prezentów uczestnikom lekcji.
Czas trwania 60 min.
Cena 12 zł od osoby.

5. Nie święci garnki lepią – zajęcia przystosowane do uczestnictwa dzieci w wieku przedszkolnym oraz dla klas od I do VI, prowadzone przez cały rok. Zajęcia z udziałem wykwalifikowanego instruktora; dzieci poznają techniki obróbki gliny, próbują swoich sił w lepieniu i toczeniu na kole garncarskim. Zapoznają się z historią garncarstwa w regionie i tradycyjnymi wyrobami garncarskimi. Zajęcia przystosowane także do uczestnictwa dzieci w wieku przedszkolnym.
Należy zadbać o strój pozwalający dzieciom na swobodne korzystanie z brudzącej gliny.
Czas trwania zajęć 45 min.
Cena: 12 zł od osoby.

6. Od ziarna do chleba – zajęcia przystosowane do uczestnictwa dzieci w wieku przedszkolnym oraz dla klas od I do VI, prowadzone w terminie od kwietnia do października. Zajęcia mają na celu poznanie procesu pozyskiwania ziarna, mielenia zboża na mąkę, robienia kaszy, pieczenia chleba. Aktywność dzieci spożytkujemy przy wykonywaniu takich czynności jak młócenie cepem, mielenie w żarnach, obtłukiwanie kaszy w stępach. Ze względów technicznych i bezpieczeństwa nie wypiekamy chleba w piecu.
Czas trwania zajęć 45 min.
Cena 12 zł od osoby.

7. Jak to ze lnem było – zajęcia dla klas od I do VI, prowadzone w terminie od kwietnia do października. Tematem jest obróbka lnu w gospodarstwie chłopskim, z wykorzystaniem siemienia lnianego do wyrobu oleju, słomy lnianej do wyrobu przędzy. Praktyczne zajęcia wykonywane są przy kądzieli, szczeci oraz w olejarni.
Czas trwania 45 min.
Cena 10 zł od osoby.

 

8. Strój krakowski – zajęcia dla klas od I do VI prowadzone w terminie od maja do października. Podczas lekcji zapoznajemy dzieci z historią kształtowania się ludowego stroju Krakowiaków Zachodnich od odświętnego ubioru chłopów podkrakowskich wsi do roli polskiego stroju narodowego. Prezentujemy oryginalny strój kobiecy i męski, włącznie z ubieraniem dzieci, a także nauczymy kroku tanecznego Krakowiaka. Wolny czas wykorzystamy na zajęcia plastyczne.
Czas trwania 45 min.
Cena 10 zł od osoby.

9. Na szkle malowane – zajęcia przystosowane do uczestnictwa dzieci w wieku przedszkolnym oraz dla klas od I do VI, prowadzone przez cały rok. Jest to opowieść o technikach malarskich starych obrazów ludowych oraz pokaz wykonania obrazu malowanego na podłożu szklanym. W programie lekcji jest praktyczna nauka malowania na szkle pod kierunkiem wykwalifikowanego instruktora.
Przy zamawianiu lekcji prosimy o podanie numeru i wzoru obrazka który zostanie przygotowany do lekcji.
Czas trwania 45 min.
Cena 12 zł od osoby.

10. Życie dawnej rodziny wiejskiej – zajęcia dla klas od I do VI, prowadzone w terminie od maja do października. Przedstawiamy obraz warunków bytowych typowej rodziny chłopskiej, ze szczególnym uwzględnieniem miejsca dziecka. W programie zajęcia praktyczne z wykorzystaniem dawnych sprzętów gospodarstwa domowego m.in. służących do prania i prasowania odzieży.
Czas trwania 45 min.
Cena 10 zł od osoby.

11. Palmy, pisanki, kraszanki – Wielkanoc w tradycji ludowej – zajęcia dla klas od I do VI, ze względu na specyfikę tematu zajęcia są prowadzone w terminie od marca do końca kwietnia. Warsztaty przybliżają zwyczaje wielkanocne oraz symbolikę tych świąt, uczą dzieci techniki zdobienia jaj i wykonywania palm wielkanocnych. Uczestnicy mają okazję samodzielnie wykonać palmę oraz kartki świąteczne w kształcie pisanek.
Czas trwania 45 min.
Cena 12 zł od osoby.

12. W szkole naszych dziadków – zajęcia dla klas od I do VI, prowadzone w terminie od kwietnia do listopada. Szkoła wiejska pokazana jako miejsce nauki i odpoczynku dzieci w realiach z początku XX wieku. W programie praktyczne zajęcia pisania rysikiem na tabliczce łupkowej oraz krótka lekcja szkolnej dyscypliny i zwyczajów. Na zakończenie prezentujemy zabawy dziecięce oraz naukę chodzenia na szczudłach. Ze względu na małe pomieszczenie dawnej klasy szkolnej jednorazowo w zajęciach może brać udział do 16 osób
Czas trwania 45 min.
Cena 10 zł od osoby.

13. Heraldyka i genealogia rodów szlacheckich na przykładzie rodziny Bzowskich. – lekcja prowadzona we wnętrzach Dworu z Drogini; podczas pokazu multimedialnego uczniowie mają okazje poznać zasady budowy herbu, jego funkcjonowania, legendy herbowe oraz zakres zainteresowania i zastosowanie genealogii. Bazując na zdobytej wiedzy uczestnicy mają okazję sami stworzyć swój herb oraz własne drzewo genealogiczne.
Zajęcia prowadzone we Dworze z Drogini przez cały rok.
Czas trwania ok. 60 min.
Cena 10 zł od osoby.

14. W Wojtusiowej izbie. – zajęcia edukacyjno-rekreacyjne dla dzieci przedszkolnych od 3 do 5 lat. Dzieci przychodzą do starej chałupy z Rozkochowa na spotkanie z gospodynią domu (ubraną w strój krakowski) i słuchają opowieści o rodzinie, która żyła w tym domu przed 100 laty. Poznają dawne sprzęty służące do wyrobu białego sera i do obróbki soli. Mają bezpośredni kontakt z dawnymi zabawkami i uczestniczą w rozwiązywaniu zagadek.
Druga część zajęć ma charakter rekreacyjny, dzieci kolorują obrazki, korzystają z huśtawek oraz z chusty Klanza.
Zajęcia prowadzone od maja do września.
Łączny czas trwania około 45 minut.
Cena 10 zł od osoby.

15. Czerwone korale – magia krakowskiej biżuterii. Czy mężczyźni dawniej nosili korale? – zajęcia warsztatowe skierowane zarówno do grup przedszkolnych i szkół podstawowych. W trakcie 60 minutowych warsztatów uczestnicy zdobędą wiadomości na temat tradycyjnej krakowskiej biżuterii oraz jej symboliki. Dowiedzą się jaką wartość miały prawdziwe korale oraz jak dawniej tworzono ich imitacje. Kolejnym etapem będą warsztaty gdzie dzieci będą malować paciorki i komponować korale. Własnoręcznie wykonane prace będą nie tylko pamiątką ale i efektowną ozdobą.
Zajęcia prowadzone w domu z Chrzanowa przez cały rok.
Łączny czas trwania około 60 minut.
Cena 12 zł od osoby.

16. Budownictwo ludowe Krakowiaków Zachodnich. – warsztat zorganizowany dla dzieci w wieku szkolnym dla klas od IV do VI. Uczestnikom zajęć zostaną przybliżone tradycje budownictwa drewnianego regionu Małopolski poprzez zapoznanie z zagadnieniami materiałów, konstrukcji i typów wiejskich budynków mieszkalnych i gospodarczych. W trakcie zajęć pod okiem prowadzącego dzieci będą mogły samodzielnie skonstruować wiejską chałupę i stodołę na przygotowanych modelach obrazujących przedstawione zagadnienia. Wprowadzenie w problematykę osadnictwa wiejskiego uzupełni wypełnienie karty pracy a także ekspozycja Muzeum gdzie prezentowane są przykłady budownictwa drewnianego.
Zajęcia prowadzone we dworze z Drogini przez cały rok.
Łączny czas trwania około 60 minut.
Cena 12 zł od osoby.

17. Ele mele dudki…czyli zapomniane zabawy i zabawki pradziadków. – Na zajęciach mających charakter warsztatowy, skierowanych do grup zorganizowanych i przeznaczona dla dzieci w wieku 7-12 lat, w pierwszej części uczestnicy dowiedzą się czym zajmowały się dzieci przed stu laty, w jakich warunkach żyły, czy miały czas na zabawę i czym najchętniej się bawiły. Druga część spotkania będzie polegała na aktywności dzieci przy własnoręcznie wykonywanych zabawkach m.in. szmacianych lalkach i konikach na patyku, które uczestnicy zabiorą ze sobą do domu. Na zakończenie spotkania wszyscy będą mieli okazję zapoznać się z dawnymi zabawami na świeżym powietrzu, jakimi umilały sobie niegdyś czas dzieci, pracujące przy wypasie gęsi i krów.
Zajęcia prowadzone we dworze z Drogini i plenerach skansenu od kwietnia do października.
Łączny czas trwania około 60 minut.
Cena 12 zł od osoby.

W cenie zawarto

– Przejazd autokarem na trasie >>Kraków>> Wygiełzów>>Kraków
– Zwiedzanie zamku Lipowiec z przewodnikiem
– Lekcja warsztatowa „Od ziarna do Chleba”
– Zwiedzanie skansenu w Wygiełzowie wraz z przewodnikiem
– Ubezpieczenie KL/NW
– Opieka pracownika biura
– Podatek Vat.

Cena nie zawiera

– Wyżywienia
– Innych usług nie ujętych w ofercie

Wyżywienie

-Brak

Transport

– Transport w/g programu wycieczki. Autokar wyposażony w WC, klimatyzację. Postoje na trasie dopasowane są do normowanego czasu pracy kierowców. Ewentualne nie przestrzeganie zaleceń obsługi może spowodować obowiązkowy postój oraz opóźnienia w realizacji programu, za co PETRUSS S.C. nie będzie ponosić odpowiedzialności.

Mapa

Wyślij zapytanie!